23 Tháng Mười Một, 2022

Tu là gì?

Rate this postCuộc sống áp lực khiến nhiều nhân dân tìm đến Phật Pháp và tu tập nhưng game thủ đã hiểu rõ tu là gì hay chưa?

Bài viết được trích từ ‘Tuyển tập các bài pháp ngắn’ của Hòa thượng Thích Thanh Từ. LION DECOR gửi đến các bạn đọc.

Tu là gì?
Tu là gì?

Trong Phật Tử chúng ta ngày nay đa phần không hiểu rõ chữ tu là gì, nên vận dụng sai lầm một cách đáng thương. Khi tới chùa qui y, họ thầm nghĩ từ đây về sau được Phật hộ độ cho mình khoẻ bạo gan, hộ gia đình mình an ổn, mọi mong cầu được như ý, khi chết được Phật rước về cõi Phật… Chớ họ không hiểu rằng, kể từ ngày qui y Tam Bảo là tự mình quyết trọng điểm chừa bỏ những thói hư tật xấu, mình quyết thắng mọi trọng tâm niệm, hành động ươn hèn dã man độc của mình tạo dựng hoàn toàn phước lành để chết được sanh về cõi Phật. Họ đinh ninh trong lòng TU là nương tựa Tam Bảo, là nài xin với Phật, là đống ý mọi mong cầu, là an lành suốt cuộc sống…, nên biến thành yếu hèn ỷ lại, mất hết ý nghĩa chữ TU.

Có thể bạn quan tâm: » Reviewer là gì? Làm thế nào để trở thành Reviewer chuyên nghiệp?

Bởi bản chất của trái đất là hèn nhát, nóng ruột, tham lam, nên bước vào đường tu, họ thích ỷ lại, van vỉ và mong cầu. Do đó làm biến thái tinh thần tu hành của con người Phật Tử.

Yếu Hèn

Phát xuất từ bốn tưởng yếu hèn, nên khi qui y Tam Bảo Phật tử này chỉ một bề trông cậy gởi gấm đời sống của mình và nhân tình mình cho Phật, mọi việc đều Phật độ hộ cho, khi sống được không nguy hiểm, lúc chết được Phật rước về cõi Phật.

Với trọng điểm niệm này, Phật tử cứ tưởng tu là thường đi chùa lễ Phật, thường cúng dường, thường cầu nguyện là tròn nghĩa vụ dân chúng tu.

Những loài người này cung kính Phật như một vị thần hộ mạng, tưởng như Phật đủ quyền năng bảo hộ cho bản thân và người thương họ suốt đời.

Vì thế, khi bản thân hay cặp xảy ra tai ương gì, họ tha thiết chí thành cầu Phật gia hộ cho tai qua nạn khỏi.

Nếu nguyện cầu Phật không được kết quả, nghe ở đâu có cậu đồng bà bóng giỏi, hoặc ông thần nào linh thiêng cầu gì cũng được như nguyện, họ liền mang hương đèn tới đó cầu xin.

Bởi đến Phật bằng trọng tâm ỷ lại, nên khi trông cậy không được hợp ý thì họ bước sang vị trí đặc biệt một cách thuận lợi.

ADVERTISEMENT

Sợ Hãi

Khi gặp tai nạn, trái đất ta đắn đo chỗ nào ẩn nấp cho được an ổn, nghe ai giới thiệu qui y với Phật sẽ được bình an, họ liền đến xin qui y Tam Bảo.

Họ cứ nghĩ qui y Phật sẽ được Phật che chở, cứu độ cho qua hết tai nạn. Vì thế, họ chỉ biết tu là van lơn, cầu khẩn, chí thành khấn vái là tu.

Mỗi đêm họ thắp hương lễ Phật, nguyện cầu Phật gia hộ cho họ được mọi thứ an bình. Trong thê thiếp khi có mọi người bệnh dịch hoặc xảy ra tai nạn, họ thắp hương quỳ trước bàn Phật khẩn thiết van nài Phật cứu bệnh dịch giải ách.

Nếu van xin được kết quả tốt, họ tăng trưởng lòng tin Tam Bảo. Bằng trái lại, họ phật lòng tin Phật, do Phật không linh ứng như sở cầu.

Ðược nghe vị trí nào khôn thiêng xin gì được mấy, họ liền tạm biệt đạo Phật để sang địa điểm đấy cầu xin. Do họ tới với Phật bằng trọng tâm niệm thấp thỏm, nên đời tu của họ chỉ cầu được không nguy hiểm. Nếu không được thận trọng, họ sẽ chạy tìm khu vực đặc trưng để ẩn nấp.

Tham Lam

Do lòng tham sâu đậm, nên khi quy y Phật họ vẫn một bề mong cầu cho thỏa mãn lòng tham. Ðến chùa không phải để học đạo tu hành, nhưng mà để cầu xin. Chỉ cần cúng Phật một bó nhang, một dĩa quả, họ lại xin Phật đến trăm ngàn thứ.

Nào là xin Phật cho ý trung nhân bình yên, xin cho con cái thi đậu, xin cho làm ăn phát tài, xin cho tai qua nạn khỏi, xin cho giữa nhân qúa cố được siêu sinh Tịnh độ v.V… và v.V… Họ chi ra cúng Phật quá ít, mà họ lại xin quá nhiều. Nếu xin được như ý thì họ tinh tấn đi chùa, còn xin không được thì họ tìm địa điểm nào linh thiêng hơn để đến cầu xin cho bằng lòng.

Bởi những nhân loại Phật tử như thế tới với chùa, nên trong chùa thế hệ có xin xâm bói quẻ, coi sao cúng hạn, coi ngày lành ngày dữ để đống ý yên cầu của họ. Mặc dù Những năm gần đây Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam kêu gọi dẹp bỏ mê tín dị đoan, song thói quen của các Phật tử này vẫn chưa bỏ được.

ADVERTISEMENT

Nguyên nhân Phật Giáo suy đồi phần nhiều vì những vị này nhưng ra. Là Phật tử mà họ không tin nhân quả, không hiểu Phật là gì, băn khoăn tu thế nào, làm sao không chia thành những điều kiện đen tối cho Phật Giáo? Ðây là những tệ nạn bởi vì các Phật tử quan niệm tu Phật để “Cầu được bình an.”

Tu là gì?

Nếu loài người hiểu rõ “Tu là sửa đổi xấu xa thành hay tốt” thì không tồn tại quan niệm như trên. Mục đích của họ tới qui y Tam Bảo cốt nương chánh pháp để tu hành trừ trong sáng dịch tham sân mê say phiền não của mình.

Phật thường dạy, Ngài “theo bệnh cho thuốc để trừ bệnh dịch khổ cho chúng sanh”. Nơi nột tâm chúng ta có bệnh gì thì Phật có thứ thuốc ấy để trị lành bệnh dịch. Cho nên nói: “Chúng sanh có vô lượng phiền não, Phật có vô lượng pháp môn”. Vì thế, tu là dùng Phật pháp chuyển hóa vai trung phong niệm sai lầm, xấu xa, tội tình của chúng ta.

Tu tập là gì?
Tu là sửa đổi xấu xa thành hay tốt.

Biết vậy thì tu là phải tìm hiểu giáo pháp và phần mềm giáo pháp để trị lành những vai trung phong bệnh dịch của mình. Học hỏi giáo pháp là mở sáng con mắt trí óc, là đi dần trên con đường giác ngộ, tức là tu theo đạo Phật. Vì Phật là quần chúng giác ngộ, đạo Phật là con đường tiến đến giác ngộ. Mọi đớn đau của chúng sinh do si mê thi công nên, muốn giải thoát buồn bã là phải giác ngộ.

Tuy nhiên giác ngộ mức độ cao thấp khác nhau, tùy đó nhưng địa cầu được bớt khổ hay hết khổ. Học hỏi giáo pháp là học Phật, phần mềm giáo pháp để tu hành là tu Phật. Với ý thức tu học này, chúng ta không tìm đâu thấy có ỷ lại, van vỉ, cầu cúng; nhưng mà thấy mỗi loài người vũ trang sẵn ngọn đuốc trí tuệ cuả mình để mồi với ngọn đuốc chánh pháp của Phật. Những toàn cầu này không có hèn mạt, bồn chồn, tham lam; mà lại lòng cương cứng quyết, gan lì, kiên định tự cố gắng tu hành cho đến ngày đánh tháo. Tham sân si mê là mục tiêu họ phải chiến đấu đến bao giờ tiêu diệt hết thế hệ thôi. Bởi vậy một bước tiến tu là một niềm an lạc, càng tu khổ đau càng tan rã, như tuyết giá tan rã khi ánh mặt trời lên, có duyên cớ nào phải lùi bước đi theo đường tà.

Ðược nhiều loài người tin Phật, không hẳn Phật Giáo đã cực thịnh. Nếu tin theo lối ỷ lại, van nài, cầu cúng, dầu có bao nhiêu triệu loài người, Phật Giáo vẫn bị chìm trong tàn ác. Vì mê tín thì không giác, không giác thì có dính dáng gì với dạo Phật?

Chúng ta thực trung ương tu theo Phật thì cố mở con mắt trí tuệ, nhận chân Chúng ta thực trung tâm tu theo đạo Phật thì cố mở sáng con mắt con mắt trí não, nhận chân những sự thật qua lời dạy của đức Phật.

Như Phật dạy “Các pháp là vô thường”, chúng ta phải chiêm nghiệm lý này cho kĩ càng, thấu suốt kĩ càng chúng ta thế hệ nếm được pháp vị vô thường của Phật ban cho.

Ðạo lý “nhân quả” là nền móng của Phật Giáo, nếu chúng ta không suy tư cho đến thấu đáo thì lòng chánh tín khó phát sanh. Phật dạy “tin nhân quả là chánh tín”, nếu chúng ta không chăm chỉ rà đi xoát lại kỹ càng thì làm sao đủ lòng tin nhân quả. Bởi không tin nhân quả, chúng ta dễ sanh hèn kém, thắc thỏm, van vỉ rơi vào đường mê tín.

Lý “nhân duyên” là chân lý của muôn pháp, nếu không nghiền ngẫm thật chín chắn, thật nhuần nhuyễn, chúng ta tất yêu hiểu nổi khu vực thâm áo của nó. Ðã không hiểu lý nhân duyên, chúng ta làm sao thấy được nơi cao tay của Phật Giáo mà lại sinh lòng tin kính.

Có thể bạn quan tâm: » Chủ nghĩa cá nhân là gì? Đặc điểm và sự khác biệt với chủ nghĩa vị kỷ?

Muốn hưởng được pháp vị một cách thấm thía nồng thắm, người ta Phật tử phải tận lực suy tứ nghiền ngẫm chánh pháp thật tường tận tinh tướng. Như muốn thưởng thức hương vị của thúc ăn thật khái quát, người ta ta phải nhai thật nhuyễn những thức ăn ấy. Ðồng thời Phật tử phải ứng dụng triệt để chánh pháp trong cuộc sống hàng ngày.

Mọi toàn cầu ai cũng thừa nhận khu vực nột trọng tâm của mình đã sẵn có tính lương thiện và tính tội ác. Tội hung ác là nhân khó khăn cho mình và cho trái đất, đời này và đời sau, nó giúp cho dân chúng biến thành hèn yếu xấu xa. Lương thiện là nhân an vui cho mình cho loài người, đời này và nhiều đời dị thường, nó bé nhỏ dựng cho địa cầu biến thành bậc Hiền, Thánh.

Có thể bạn quan tâm: » Nghịch lý Stockdale: thích nghi và chúng ta sẽ không đếm ngày dài hay ngắn nữa

Nếu muốn hết khổ được vui, chúng ta phải dẹp bỏ tính lỗi lầm, nuôi dưỡng tính lương thiện, chính đây là tu. Tu là điều kiện thiết của nhân dân, không riêng ai và giới nào, nếu là toàn cầu muốn hết khổ được vui và cố vươn lên bậc Hiền, Thánh.

Ước mong các Phật tử tự kiểm điểm lại xem, mình thuộc hạng nào trong hai hạng trên. Nếu là hạng đến với Phật “để cầu an toàn” thì nên chuyển hướng gan dạ vươn lên để thành Phật tử chân chánh không thối chuyển trên đường đạo. Nếu là hạng tới với Phật để “sửa đổi xấu thành tốt” thì nỗ lực hơn nữa để mọi xấu xa đều hoàn thành trong trắng, mọi đau khổ đều tan biến, tự tại tiến thẳng trên đường giác ngộ.

Toàn thể Phật tử đều là trái đất chánh tín, biết vận dụng chánh pháp chuyển hóa ba nghiệp của mình trở nên quần chúng. # thuần thiện, thì Phật Giáo thế hệ thật sự là ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng ra đời khỏi đêm hôm vô minh.

Xem gắn: Tu giữa: phái mạnh “tu” thế nào cho đúng?


TẠP CHÍ LION DECOR

Xem đính tại Youtube TU LÀ GÌ?

Pháp thoại: TU LÀ GÌ?
Giảng ngày: 30-10-2022
Nơi giảng: chùa Nương, thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Playlist: Pháp Sơ Thiện 2022 | ►
Link audio: ►
Cập nhật Pháp thoại:
✥ facebook :
✥ YouTube:
✥ SoundCloud:
✥ Twitter :

Bạn đang xem: » Tu là gì?

Advertisement
KhoaDigi - Khoa Nguyễn Digitial Marketing hiện đang là marketing manager tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LION DECOR luôn Cập nhật các thông tin sản phẩm, feedback khách hàng, tin tức nghề mới nhất của Lion Decor.