Ghế Barber Li2-01

  • Nâng hạ thủy lực, ngã lưng bơm hơi
  • Kích thước tương đối: 70*90*110