17 Tháng Mười, 2022

100+ Mẫu Thiết Kế Barber Shop ( Phần 2 )

5/5 - (2 bình chọn)

100+ Mẫu Thiết Kế Barber Shop ( Phần 2 )

Xem thêm: 50+ mẫu ghế cắt tóc nam barber

Van Hair Salon Group

Van Hair Salon Group
Van Hair Salon Group
Van Hair Salon Group
Van Hair Salon Group
Van Hair Salon Group
Van Hair Salon Group Van Hair Salon Group Van Hair Salon Group Van Hair Salon Group Van Hair Salon Group

Top Barber

Top Barber
Top Barber
Top Barber
Top Barber
Top Barber
Top Barber Top Barber Top Barber Top Barber Top Barber

Trường An Barber – tp Huế

Trường An Barber - tp Huế
Trường An Barber - tp Huế
Barber Shop thanh lịch, nhã nhặn cho gia chủ mệnh Kim với sự kết hợp màu sắc khéo léo
Trường An Barber - tp Huế
Trường An Barber - tp Huế
Trường An Barber - tp Huế
Trường An Barber - tp Huế Trường An Barber - tp Huế Barber Shop thanh lịch, nhã nhặn cho gia chủ mệnh Kim với sự kết hợp màu sắc khéo léo Trường An Barber - tp Huế Trường An Barber - tp Huế Trường An Barber - tp Huế

Tun House

Tun House
Tun House
Tun House
Tun House
Tun House
Tun House Tun House Tun House Tun House Tun House

Vi Barber Shop

vi barber shop 3
vi barber shop 4
vi barber shop 1
vi barber shop 2
vi barber shop 3 vi barber shop 4 vi barber shop 1 vi barber shop 2

Sơn Barbershop 21 Ngô Gia Tự – phường 12 – tp. Đà lạt

Sơn Barbershop Đà lạt 1
Sơn Barbershop Đà lạt 3
Sơn Barbershop Đà lạt 2
Sơn Barbershop Đà lạt 4
Sơn Barbershop Đà lạt 1 Sơn Barbershop Đà lạt 3 Sơn Barbershop Đà lạt 2 Sơn Barbershop Đà lạt 4

Thành Đạt Barber

Nội thất gam màu nâu vừa sang trọng lại hợp phong thủy với gia chủ mệnh Mộc
thành đạt barber 3
thành đạt barber 2
Barber Shop sơn màu xanh đậm rất phù hợp với chủ mệnh Thủy
thành đạt barber 5
Nội thất gam màu nâu vừa sang trọng lại hợp phong thủy với gia chủ mệnh Mộc thành đạt barber 3 thành đạt barber 2 Barber Shop sơn màu xanh đậm rất phù hợp với chủ mệnh Thủy thành đạt barber 5

P-TWO BARBER HOUSE

z3817747456192_a5f2753b04de7d343a37aca82abf39ee
z3776807315474_2bba784f7087c7851c01cfd64b9b7284
z3817747442506_aa7ad77e9c4d8ef52ca37bd1cf1a9437
z3817747487025_61c683843e489ffb38f888cf85739dda
z3817747465085_68474dfa7b21a52e81f83e2032229ee6
z3817747451480_499431c362b8356616231d3ff30d15e9
z3817747469217_3269b8d3501d75a8290b8670c229bb71
z3817747491752_7691b823e5067901129425c38533d6f7
z3817747474102_61eccfccbd5cd8cc97ce64f450b41b5c
z3817747446725_7df46d41a20bf8924a3594fee1e25685
z3817747478248_b3871481baa66fb33cbe02402d92d80c
z3817747483012_c679de9cbe5b7685afe1539dd871d606
z3817747460524_a9d863a959a7716d04e9890cfbe6365d
z3776807324888_5e45145104f89aff9f0f8cb13c4620b3
z3817747456192_a5f2753b04de7d343a37aca82abf39ee z3776807315474_2bba784f7087c7851c01cfd64b9b7284 z3817747442506_aa7ad77e9c4d8ef52ca37bd1cf1a9437 z3817747487025_61c683843e489ffb38f888cf85739dda z3817747465085_68474dfa7b21a52e81f83e2032229ee6 z3817747451480_499431c362b8356616231d3ff30d15e9 z3817747469217_3269b8d3501d75a8290b8670c229bb71 z3817747491752_7691b823e5067901129425c38533d6f7 z3817747474102_61eccfccbd5cd8cc97ce64f450b41b5c z3817747446725_7df46d41a20bf8924a3594fee1e25685 z3817747478248_b3871481baa66fb33cbe02402d92d80c z3817747483012_c679de9cbe5b7685afe1539dd871d606 z3817747460524_a9d863a959a7716d04e9890cfbe6365d z3776807324888_5e45145104f89aff9f0f8cb13c4620b3

Basic Barber House

z3730127099820_531a7383e094bebaa91178c622843ae6
z3730127108243_c8290ffb459fa259820b648f77e99bb0
z3730127104205_8b8a0800ff863bdc6323f059da757da0
z3730127099820_531a7383e094bebaa91178c622843ae6 z3730127108243_c8290ffb459fa259820b648f77e99bb0 z3730127104205_8b8a0800ff863bdc6323f059da757da0

Điền Barber

z3709176919296_ea4ba6ea12508b9fc97c0c9b9bca6671
z3709176905275_2b1c6df5238568c3cd2f0861d205f4da
z3709176914742_98f7f1a85fd0724c2e81fee7660a44b2
z3709176910992_e353c20d6efc873de95509529e1b2e65
z3709176919296_ea4ba6ea12508b9fc97c0c9b9bca6671 z3709176905275_2b1c6df5238568c3cd2f0861d205f4da z3709176914742_98f7f1a85fd0724c2e81fee7660a44b2 z3709176910992_e353c20d6efc873de95509529e1b2e65

Lâm Trương Barber Shop

z3722915547979_b614e1b2e94b50f6009d62c6fe786565
z3722915547967_2b8a7d06b5d4a5b1973a6d51a54af922
z3722915520285_8bb8474ac4db196fa0d4d75c644170e4
z3722915547979_b614e1b2e94b50f6009d62c6fe786565 z3722915547967_2b8a7d06b5d4a5b1973a6d51a54af922 z3722915520285_8bb8474ac4db196fa0d4d75c644170e4

OT barber shop

z3726452596565_e94a57e0844b701fb2c5bb6f326fecf4
z3726452608805_f04530bc4d54060c082915168154ec2c
z3726452599773_22cca3c1a184ea18e881bd817e4d3712
z3725832115522_4ccfe942826feaffa1b5bb558528da7d
z3726452603618_9588527b108b2f63e9c0515ce4405d71
z3725832121423_0b3978b8719924979bb56ee731f3cdec
z3726452612564_3b51a4e9624cc7df826f06fe2075f1fb
z3726452596565_e94a57e0844b701fb2c5bb6f326fecf4 z3726452608805_f04530bc4d54060c082915168154ec2c z3726452599773_22cca3c1a184ea18e881bd817e4d3712 z3725832115522_4ccfe942826feaffa1b5bb558528da7d z3726452603618_9588527b108b2f63e9c0515ce4405d71 z3725832121423_0b3978b8719924979bb56ee731f3cdec z3726452612564_3b51a4e9624cc7df826f06fe2075f1fb

Sharplines

z3723552899396_1aefc67051b554f1cde3c460251c4142
z3723552912518_cd496292022e0d3f8c5e37ae15c808e7
z3723552962721_85bc70896b83b900f730b49a27b395f7
z3723552848055_f54f2e3e3fa34e08fae9a93aea07619f
z3723552975140_adce6e1941dde623754c7f53baa1618e
z3723552899396_1aefc67051b554f1cde3c460251c4142 z3723552912518_cd496292022e0d3f8c5e37ae15c808e7 z3723552962721_85bc70896b83b900f730b49a27b395f7 z3723552848055_f54f2e3e3fa34e08fae9a93aea07619f z3723552975140_adce6e1941dde623754c7f53baa1618e

Trí aka

z3728029395526_06e7e822ef7c5e93d8d43bb50ddba933
z3728029396289_97b91b0380b1069cb16d47dc356b2a42
z3728029393896_fede0b000afadbc64acb05481b1b48fd
z3728029392742_191988fa8da63a8a6e969955018e187d
z3728029395526_06e7e822ef7c5e93d8d43bb50ddba933 z3728029396289_97b91b0380b1069cb16d47dc356b2a42 z3728029393896_fede0b000afadbc64acb05481b1b48fd z3728029392742_191988fa8da63a8a6e969955018e187d

Tun House

z3721872272849_96dafb97ac5a3900736a846e9cfbe3b6
z3721872253707_554c29c32af758bd91ebfa1cbe1f7780
z3721872249541_d47a6a0390c9593cf20d39dad79fd918
z3721872269096_b7f03370fc28c376a95abd689f7959a5
z3721872245353_1601583875d8c0741ac209921b02b18a
z3721872272849_96dafb97ac5a3900736a846e9cfbe3b6 z3721872253707_554c29c32af758bd91ebfa1cbe1f7780 z3721872249541_d47a6a0390c9593cf20d39dad79fd918 z3721872269096_b7f03370fc28c376a95abd689f7959a5 z3721872245353_1601583875d8c0741ac209921b02b18a

5 pm

z3736150159822_fce3a817e09c783eb1ab7c0ebf85ca0e
z3736150155695_4094129900fd1898fca51c869e6c78c8
z3736150152297_1ff641b85b38112aa7db81f937243fed
z3736150137728_37552f99ffb9ce90d7156600d66ae90b
z3736150148271_4acca78d3545d0c63837813e1ef45bbe
z3736150143417_655c6a9d63f1256ee5cc8b940b67c2a3
z3736150159822_fce3a817e09c783eb1ab7c0ebf85ca0e z3736150155695_4094129900fd1898fca51c869e6c78c8 z3736150152297_1ff641b85b38112aa7db81f937243fed z3736150137728_37552f99ffb9ce90d7156600d66ae90b z3736150148271_4acca78d3545d0c63837813e1ef45bbe z3736150143417_655c6a9d63f1256ee5cc8b940b67c2a3

hồng vũ barber

z3738075757247_d3f803f53f4fab2b12cbeab5723137f3f
z3738075757247_d3f803f53f4fab2b12cbeab5723137f3f

râu barber shop

z3740366866784_72aeded595d072cbee172257f3ae47d2
z3740366863177_bd50207383f6135351f601fc97e9447e
z3740366857302_67ecc3b608bece582aa1dea399aacdf6
z3740366853124_2651fc68891682be9ed7a4c6c9fec0b3
z3740366847800_6130db67ded13036ba4b395bfd4d54ec
z3740366843381_366d67aae4e83eacac0035b1fe50c904
z3740366866784_72aeded595d072cbee172257f3ae47d2 z3740366863177_bd50207383f6135351f601fc97e9447e z3740366857302_67ecc3b608bece582aa1dea399aacdf6 z3740366853124_2651fc68891682be9ed7a4c6c9fec0b3 z3740366847800_6130db67ded13036ba4b395bfd4d54ec z3740366843381_366d67aae4e83eacac0035b1fe50c904

timeless barber shop

z3746547731788_dcddd1dece492fb596b006cc461dd669
z3746547679235_8a8a3718c3ab2737f8e8c930726f00aa
thiết kế tiệm tóc nhỏ đẹp
z3746547636225_75195beaa4049d5bb3cf7ca7629ae065
z3746547692681_f87d199f7e9745b69c1c5f1fe35bf6f0
z3746547744635_7a692df1c6e952f300b5f0395d70526b
z3746547731788_dcddd1dece492fb596b006cc461dd669 z3746547679235_8a8a3718c3ab2737f8e8c930726f00aa thiết kế tiệm tóc nhỏ đẹp z3746547636225_75195beaa4049d5bb3cf7ca7629ae065 z3746547692681_f87d199f7e9745b69c1c5f1fe35bf6f0 z3746547744635_7a692df1c6e952f300b5f0395d70526b

huy barber

z3768349088157_1507346aeffa49f44c4bb2214d7d458f
z3768349085108_142b434f95451b859bb970a86fd50b1e
z3768349088157_1507346aeffa49f44c4bb2214d7d458f z3768349085108_142b434f95451b859bb970a86fd50b1e

minh thiện barber

z3765308573664_6e61e2208e4c8e06055fd04d008342ed
z3765308551940_27c8e06122ba10dd9ce1152df2d15bfa
z3765308573664_6e61e2208e4c8e06055fd04d008342ed z3765308551940_27c8e06122ba10dd9ce1152df2d15bfa

Tony Barber House

z3783908870049_4c238c7b27b7d4555a4dee787c6018e9
z3783908857761_2f8c9ec0c6cef7a5377f1ecadd1b9288
z3783908861758_4dbe01c2ebcd3d593923e6f2f03eb5a9
z3783908865832_1a3c9cf7e8db4dc9ebd69ff9b2d9bfbb
z3783908870049_4c238c7b27b7d4555a4dee787c6018e9 z3783908857761_2f8c9ec0c6cef7a5377f1ecadd1b9288 z3783908861758_4dbe01c2ebcd3d593923e6f2f03eb5a9 z3783908865832_1a3c9cf7e8db4dc9ebd69ff9b2d9bfbb

Tuấn Barber ( Hải Dương )

z3785703934536_8455df57c4606ac3d9359b0da25b62b6
z3785703931216_28b1d557bf18359a859e54f5bce10867
z3785703924258_34662f8fefccdd4520515bff90ac836b
z3785703928232_1964565b719a3724d67a360c3b62d6c2
z3785703934536_8455df57c4606ac3d9359b0da25b62b6 z3785703931216_28b1d557bf18359a859e54f5bce10867 z3785703924258_34662f8fefccdd4520515bff90ac836b z3785703928232_1964565b719a3724d67a360c3b62d6c2

zau barber

z3760931719414_45271e4b1bde1c51aa34ea9129ad39d2
z3760928543214_3b90a3f0f28564f7aba33a56d8dc2099
z3760928549592_335a38f9cdf564c8d9337baa7297602f
z3760928555132_3a2d2708f08a220a13431e62162307fb
z3760928560709_0ce70c65a404e0f84779be8d932c8fe6
z3760931719414_45271e4b1bde1c51aa34ea9129ad39d2 z3760928543214_3b90a3f0f28564f7aba33a56d8dc2099 z3760928549592_335a38f9cdf564c8d9337baa7297602f z3760928555132_3a2d2708f08a220a13431e62162307fb z3760928560709_0ce70c65a404e0f84779be8d932c8fe6

Đức Hoà- Long An

z3800955533399_a0e51e9f6a2a7ebb871c730fb4992196
z3800955527565_ef5b6bf89374bbb0018dbceb27a8ed08
z3800955522644_4ad32cb822be6c166ce40804ea097e14
z3800955517330_2acbefe29fe9996011d241eb07966365
z3800955533399_a0e51e9f6a2a7ebb871c730fb4992196 z3800955527565_ef5b6bf89374bbb0018dbceb27a8ed08 z3800955522644_4ad32cb822be6c166ce40804ea097e14 z3800955517330_2acbefe29fe9996011d241eb07966365

Khải Kỳ- Kiên Giang

z3800745834283_c50d6896e58dc32b1bca1a94b9e29e82
z3800745832351_815c2228f800e96dbd43dcbf85f41275
z3800745834283_c50d6896e58dc32b1bca1a94b9e29e82 z3800745832351_815c2228f800e96dbd43dcbf85f41275

phóng – bắc ninh

z3787566723863_224d12f729e4615d07c0520d54233fc1
z3787566723863_224d12f729e4615d07c0520d54233fc1

TT barber

z3798542741364_0b8852d53e8b91ce3515c91210220541
z3794266589267_1fe0e55b0bbee56d139db020edf56fb7
z3798542745596_52493ff0e1d148a29664064128d7aaef
z3794266583646_f3af44efe5d7f665cbfc2e41368b2957
z3798542751011_69a1da2e53338996c7daa89b1c24b384
z3798542756508_c04eaa2e308f6c490f0fd10bd6416f50
z3794266579524_66f63f2b774e3fd081c2b0d65ce12072
z3798542741364_0b8852d53e8b91ce3515c91210220541 z3794266589267_1fe0e55b0bbee56d139db020edf56fb7 z3798542745596_52493ff0e1d148a29664064128d7aaef z3794266583646_f3af44efe5d7f665cbfc2e41368b2957 z3798542751011_69a1da2e53338996c7daa89b1c24b384 z3798542756508_c04eaa2e308f6c490f0fd10bd6416f50 z3794266579524_66f63f2b774e3fd081c2b0d65ce12072
Advertisement
KhoaDigi - Khoa Nguyễn Digitial Marketing hiện đang là marketing manager tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LION DECOR luôn Cập nhật các thông tin sản phẩm, feedback khách hàng, tin tức nghề mới nhất của Lion Decor.